MusMik - aktuelle hold og tilmelding

MusMik udendørs

Timerne afholdes udendørs. Vi mødes i fælledparken tæt ved trianglens indgang. Hvis en holddeltager har mulighed for at stille en privat have med græsplæne til rådighed i nærheden af MusMik, vil dette også være en mulighed. Deltagerne vil få tilsendt nærmere information. 

Timerne rykkes indendørs hos MusMik ved dårligt vejr, men kun hvis alle deltagere på holdet er ok med dette.  

I tilfælde af dage med dårligt vejr og uden mulighed for indendørs undervisning, vil de aflyste timer på disse dage blive aflyst og fratrukket holdbetalingen.

Deltagere vil selv skulle tage et tæppe eller underlag med til eget brug udendørs og eventuelt en form for solafskærmning til eget brug. Vi vil tilstræbe at finde et opholdssted med skygge.

Udendørsholdenes startdato d. 10.06 og 17.06 er under forudsætning af at holdene må afholdes som beskrevet.  Udendørshold er tilladt som reglerne er fra d. 08.06. I tilfælde af at regeringen undervejs ændrer i planerne således at vi ikke længere må mødes, vil vi tilbagebetale holdbetalingen for holdets resterende timer.

MusMik - babyrytmik og musikalsk legestue