MusMik - aktuelle hold og tilmelding

Om MusMik

Marie Haxthausen
Marie Haxthausen, Cand. Musicae

Karina Mia Christiansen
Karina Mia Christiansen, Cand. Musicae

Anna Kjærsgaard
Anna Kjærsgaard,
BA AM


Grete Møller Andersen
Grete Møller Andersen

Signe Damsgaard
Signe Damsgaard, Cand. mag. i musikterapi

MusMik Musikskole tilbyder musikundervisning og rytmik for børn og babyer i alderen 0 – 6 år.

MusMik er en forening, der drives og ledes af foreningens medlemmer og dens bestyrelse. Musikskolens daglige drift varetages af konservatorieuddannet musikpædagog Marie Haxthausen (Cand. Musicae).

MusMik byder velkommen i dejlige lyse lokaler i Ringstedgade 4 – tæt ved søerne på indre Østerbro.

For at tilgodese børnenes udviklingstrin, er rytmik­holdene delt op i alderstrin for de etårige, toårige, treårige osv. op til og med de seksårige. Da barnet er i rivende udvikling, fra det er nyfødt, til det er 1 år gammelt, er baby­rytmik­holdene yderligere delt op. Herudover har vi et ”Søskendehold” med større aldersspredning, hvilket giver søskende mulighed for at deltage på samme hold. Børn uden søskende er dog også velkomne!

MusMiks lærere er blandt landets bedste og er som udgangspunkt konservatorieuddannede musikpædagoger. MusMik har dog valgt også at have hold for børn med særlige behov. Disse hold varetages af Signe Damsgaard der er uddannet musikterapeut og derfor særligt uddannet til at varetage sådanne hold. Herudover har vi valgt at ansætte Grete Møller Andersen der med sin mangeårige erfaring og kompetence som rytmikpædagog, i dag bla. har afholdt workshop for de musikpædgog studerende på DKDM, for de pædagog studerende UCC sydhavn og meget andet.

Marie Haxthausen er daglig leder og underviser hos MusMik. Herudover er hun ansat som lektor på musikkonservatoriet (DKDM) hvor hun underviser i musikpædagogik (børne og babyrytmik). Hun er konservatorieuddannet musikpædagog med 10 års erfaring som underviser i børne- og baby musik/rytmik. Marie står desuden for MusMiks projekter med efteruddannelse af blandt andet børnehave og vuggestue pædagoger og har herudover afholdt børnerytmik workshop for Mestersangerne, Copenhagen Operafestival.

MusMik og Marie har som del i et større projekt, stået for efteruddannelse hos adskillige vuggestuer i Gentofte Kommune og efteruddannelse for børnehaven Spiren i Brabrand. Her med særlig fokus på integration af andengenerations indvandrerbørn. Hun har desuden stået for MusMik arrangementer på Københavns-, Frederiksberg- og Gentofte Hovedbibliotek samt for Kulturhavn 2013.

Karina Mia Christiansen er konservatorieuddannet musikpædagog med en to årig overbygning som musikleder. Karina har gennem de seneste 10 år undervist i musik/rytmik på baby- og børnehold og har undervist børne-, ungdoms- og voksenkor foruden sang- og klaverelever.

Anna Kjærsgaard kommer med varme anbefalinger fra konservatoriet (DKDM) hvorfra hun har en bachelor i musikpædagogik. Hun er pt. i gang med sin kandidatuddannelse. Hun har de sidste 4 år undervist i musikalsk legestue og rytmik. Derudover er Anna korleder for børnekor, og har erfaring med musikundervisning af børn i indskolingen.

Grete Møller Andersen - kendt som Rytmikgrete - er pædagoguddannet i 1978 og har under hele uddannelsen deltaget i rytmikundervisning ud fra Astrid Gøssels musik og bevægelsespædagogik. I 1999 gennemførte hun efteruddannelseskurser i bevægelse, pædagogik og rytmik hos Lotte Kærså og Inger Zahle og har siden arbejdet som free-lance rytmikpædagog. Grete har gennem alle årene haft mange rytmikhold for børn mellem 0 – 10 år. Hun har afholdt kurser og workshops for pædagoger, idrætspædagoger, musik- og rytmikpædagoger, dagplejemødre m.fl. i institutioner, DGI, på musikkonservertoriet (DKDM) m.m. Grete har udgivet 2 Cd’er/bøger med i alt 30 sange der alle lægger op til masser af sang, dans og leg.

Signe Damsgaard er cand.mag. i musikterapi fra Aalborg Universitet. Hun har særlig erfaring med børn inden for autismespektret og anvender rytmik og musikalsk samspil med henblik på at styrke børnenes sociale, sproglige og generelle kommunikative udvikling. Signe underviser på MusMiks hold for børn med særlige behov. Disse hold er for børn, som pga. en opmærksomheds- eller udviklingsforstyrrelse, har gavn af særligt små hold med tilpassede rammer.


TIP! Har du et barnebarn, en nevø, en niece eller et andet barn du vil forkæle med en stor og varig oplevelse? Giv et gavekort til MusMik!.

Klik her og læs mere om mulighederne.


Herunder kan du se en lille film, der viser hvordan undervisning og leg foregår hos MusMik:

MusMik - babyrytmik og musikalsk legestue