Alt det praktiske

Tøj

Klæd dig og dit barn på i behageligt tøj, som I kan bevæge jer i.


Lokaler

MusMik byder velkommen i dejlige lyse lokaler i Ringstedgade - tæt ved søerne på indre Østerbro. I vores køkken er der mulighed for at få en kop te eller kaffe.


Holdstørrelser

Alle rytmikhold er på 6-11 børn.

Babyhold og hold for de et-, to- og tre-årige er sammen med en forælder, bedsteforælder eller anden voksen ledsager.

Er der ikke nok tilmeldte til et hold, afmeldes det. De tilmeldte kontaktes senest fire dage inden holdstart.


Oprettelse af nye hold

Mødre- og/eller fædregrupper har mulighed for at få oprettet et hold ved tilmelding af minimum 7 børn. Herudover kan MusMik kontaktes med forslag om oprettelse af nye hold.

MusMik har stor succes med oprettelse af mødre og fædregruppehold for tvillinger.


Venteliste

Hvis et hold er fuldt, er der mulighed for at skrive sig på venteliste til det pågældende hold. Ventelisten er ikke bindende.


MusMik fra hold til hold

Hos MusMik har vi mange børn der fortsætter løbende fra det ene hold til det næste hold og gerne gennem flere år. Samtidig starter der altid flere nye børn på hvert nyt hold. Vi sørger derfor altid for ved holdopstart at tage hensyn til dette, således at hvert hold ikke blot er en kopi af det forrige, men snarere et sæsonskift med trygge, kendte rammer for de der kender vores timer, og samtidig en masse nyt materiale for alle.


Binding

Alle holdtilmeldinger er bindende.

I tilfælde af afbud eller udeblivelse refunderes betaling ikke.

Holdbetalinger hæves ca. en uge inden holdopstart.

Er der ikke nok tilmeldte til et hold, afmeldes holdet. De tilmeldte kontaktes senest fire dage inden holdstart. Det forudbetalte beløb hæves ikke, men annulleres.

Hvis tilmeldingen til et hold afmeldes senest en uge inden startdato og pladsen yderligere kan udfyldes af en ventelisteplads, refunderes betalingen dog, fratrukket et administrationsgebyr på 300 kr.

Det er ikke bindende at skrive sig på venteliste.

MusMik kan kontaktes via e-mail eller på telefon 21 95 77 79.

Vi henviser i øvrigt til forbrugerstyrelsens information om fortrydelsesret.


Mulighed for at aflyse og booke erstatningstimer

Via Mit MusMik tilbydes mulighed for at aflyse timer og booke erstatningstimer.

Forudsætninger, der skal opfyldes, for at få en erstatningstime:

  • Afbud til en time skal meldes online via Mit MusMik senest 5 timer før timens start. Hvis du vil booke en erstatningstime men ikke kan finde ledig plads, er det derfor altid en god idé også at tjekke for ledig plads, den dag timen afholdes.
  • Erstatningstimer skal bookes via Mit MusMik og kan kun ske i det omfang der er ledige pladser på alderssvarende hold.
  • MusMik garanterer ikke, at der er alderssvarende hold med ledige pladser. Timeaflysninger på et fuldt booket hold giver ledig plads til erstatningstimer for andre. Det kan derfor betale sig løbende at holde øje på Mit MusMik.
  • Erstatningstimer skal bookes og bruges indenfor samme tidsperiode som dit holdforløb.
  • Det er ikke muligt at booke erstatningstimer på et hold, der endnu ikke er opstartet.
  • Der kan tidligst bookes erstatningstimer på et hold, den dag holdet starter.

Søskenderabat

Der gives 20% søskenderabat for 2. barn/billigste hold, når søskende begge går på et hold i samme sæson. For at opnå denne rabat, skrives "søskende rabat" i tilmeldingens kommentarfelt.


Sygdom

I tilfælde af undervisers sygdom, undervises der enten af en vikar eller timen erstattes undervejs, eller i nær forlængelse af holdforløbet. Vi bestræber os i meget høj grad på at timen erstattes på holdets sædvanlige dag og tid.

I tilfælde af længerevarende sygdom findes en vikar til holdets sædvanlige forløb. Kan en vikar ikke findes, gives pengene retur for den resterende del af holdet.

Har dit barn feber, er meget forkølet eller lignende, bedes I blive hjemme.

MusMik - babyrytmik og musikalsk legestue